FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
2 138 500 Kč
Přijaté transfery
655 000 Kč
Nedaňové příjmy
499 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Všeobecná veřejná správa a služby
2 199 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 529 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
1 427 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 199 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 529 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
1 427 500 Kč