FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
2 520 502 Kč
Nedaňové příjmy
773 557 Kč
Přijaté transfery
691 411 Kč
Kapitálové příjmy
45 375 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Všeobecná veřejná správa a služby
2 413 182 Kč
Služby pro obyvatelstvo
1 735 764 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 329 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 413 182 Kč
Služby pro obyvatelstvo
1 735 764 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 329 500 Kč