FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
2 422 400 Kč
4
Přijaté transfery
767 627 Kč
2
Nedaňové příjmy
473 227 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 568 316 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 254 530 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
0 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 568 316 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 254 530 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
0 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč