FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
2 769 254 Kč
4
Přijaté transfery
735 864 Kč
2
Nedaňové příjmy
377 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
3 025 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
1 432 090 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 306 920 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
55 003 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 432 090 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 306 920 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
55 003 Kč