FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
2 932 620 Kč
4
Přijaté transfery
688 635 Kč
2
Nedaňové příjmy
154 100 Kč
3
Kapitálové příjmy
10 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 316 415 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 304 840 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
505 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 316 415 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 304 840 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
505 000 Kč