FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
3 113 523 Kč
4
Přijaté transfery
783 149 Kč
2
Nedaňové příjmy
143 100 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 386 415 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 379 840 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
614 417 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 386 415 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 379 840 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
614 417 Kč