FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
1
Daňové příjmy
1 910 311 Kč
3
Kapitálové příjmy
732 450 Kč
4
Přijaté transfery
366 418 Kč
2
Nedaňové příjmy
168 834 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 731 764 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
772 352 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
130 220 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 731 764 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
772 352 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
130 220 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč