FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
2 520 502 Kč
2
Nedaňové příjmy
773 557 Kč
4
Přijaté transfery
691 411 Kč
3
Kapitálové příjmy
45 375 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 413 182 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 735 764 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 329 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 413 182 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 735 764 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 329 500 Kč