FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
2 453 501 Kč
4
Přijaté transfery
752 003 Kč
2
Nedaňové příjmy
242 609 Kč
3
Kapitálové příjmy
31 878 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
1 366 491 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 132 331 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 366 491 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 132 331 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
0 Kč