FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
2 297 924 Kč
2
Nedaňové příjmy
449 940 Kč
4
Přijaté transfery
391 822 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 316 734 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
679 138 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
72 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 316 734 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
679 138 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
72 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč