FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
2 038 398 Kč
2
Nedaňové příjmy
453 702 Kč
4
Přijaté transfery
369 720 Kč
3
Kapitálové příjmy
3 095 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 753 448 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
731 586 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 314 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 753 448 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
731 586 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 314 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč