FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
27 720 472 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
24 689 245 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
89 %
VÝDAJE ROZPOČET
26 604 305 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
18 357 287 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
69 %
SALDO ROZPOČET
1 116 167 Kč
SALDO SKUTEČNOST
6 331 958 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU