FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
28 029 703 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
27 366 768 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
98 %
VÝDAJE ROZPOČET
26 913 536 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
20 722 798 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
77 %
SALDO ROZPOČET
1 116 167 Kč
SALDO SKUTEČNOST
6 643 970 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU