FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
32 943 710 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
30 757 149 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
93 %
VÝDAJE ROZPOČET
33 370 954 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
22 708 113 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
68 %
SALDO ROZPOČET
-427 243 Kč
SALDO SKUTEČNOST
8 049 036 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU